Asociace školních sportovních klubů
Krajská rada Praha
ZŠ a MŠ
n. Jiřího z Lobkovic 22
13000 Praha 3

Soutěž - Krajské kolo Přehazované smíšených družstev
ZPĚTPARTNEŘI KRAJSKÉ RADY PRAHA